top of page

Inschrijvingsvoorwaarden jeugdteams

 

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling op de rekening van Balance Bouldering team vzw BE46 0635 6468 5636

Mededeling: naam deelnemer + gekozen team

We werken met kleine groepen en beperkte plaatsen. Een betaalde inschrijving kan dus niet meer geannuleerd worden.

Er zijn geen trainingen voorzien in de schoolvakanties.

Tijdens de lessen hanteren wij een aantal regels voor goed gedrag in een klimzaal:

- je vertoont gepast sociaal gedrag naar anderen

- je gebruikt geen GSM of ander digitaal toestel gedurende de volledige periode van de les

- je loopt, vecht of ravot niet in de klimzaal, tenzij voor een oefening of spel waarbij dit expliciet wordt toegestaan

- je hebt respect voor de orde en netheid in de klimzaal

Inschrijven betekent dat je akkoord bent deze regels te volgen. De begeleiders kunnen je hierop altijd aanspreken. Bij veelvuldig herhaalde inbreuk of weigering om het gezag van de begeleiders te aanvaarden, zal je zonder terugbetaling geschorst worden voor één of meerdere lessen. In dit geval zullen de ouders ook uitgenodigd worden voor een gesprek. Een gepaste attitude is onlosmakelijk verbonden met de klimsport.

bottom of page